Iako se nekada pod terminom Južna Srbija podrazumevala teritorija Kosova i Metohije, te Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, danas se pod ovim terminom podrazumeva sam jug naše zemlje, odnono teritorija gradova: Niša, Vranja, Leskovca, Prokuplja, Pirota i Aleksinca, te okolnih manjih mesta i sela. Dve najzanimljivije turističke atrakcije regije su Đavolja varoš i Caričin grad.

Pronađi ture

Pronađite svoju željenu turu!